0
09198000970

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث ۹۸

پس از بررسی و تحلیل تمام سوالات کنکور دکتری ادوار گذشته (با استفاده از کتاب گام نهایی تا کسب رتبه ی برتر در کنکور دکتری) منابع پیشنهادی کنکور دکتری علوم قرآن و حدیث ۹۸ بشرح ذیل اعلام می گردد:

توجه: این منابع با توجه به بررسی و تحلیل کنکورهای گذشته به دست آمده و طراح در هر دوره یک یا چند سوال را از منابع جدید طرح می کند و احتمال اینکه در سال آینده منبع جدیدی به منابع موجود اضافه گردد یا از یک یا چند مورد از این منابع کمتر سوال طرح شود بعید نیست.

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث ۹۸

علوم قرآنی

۱- منابع درجه ۱ اهمیت

⭐️⭐️⭐️بیان : بترتیب مباحث اعجاز و تحریف در درجه اول اهمیت و مبحث قرائت قرآن درجه ۳ اهمیت.

???علوم قرآنی آیت الله معرفت(تک جلدی سبز رنگ):
درجه ۱ اهمیت مباحث: تحریف، مکی و مدنی، جمع و تدوین و نزول قرآن
درجه ۲ اهمیت مباحث: اعجاز قرآن و وحی الهی
درجه ۳ اهمیت مباحث: قرائت قران، منبع شناسی و محکم و متشابه

۲- منابع درجه دو اهمیت

???اتقان
در کتاب اتقان بیشتر از مباحث ایجاز و اطناب و حقیقت و مجاز سوال طرح شده است. در مورد دیگر سرفصل های این کتاب ملاک خاصی جهت طرح سوال قابل برداشت نیست. ظاهرا طراح به صورت ذوقی هر سال چند سوال از مباحث مختلف طرح می کند. در مجموع می توان اذعان نمود که مباحث مهم اتقان نظیر ادوات، خبر و انشاء و … شانس بیشتری برای طرح سوال دارند.

???تاریخ قرآن رامیار
طرح سوال از این منبع در سال های مختلف متفاوت بوده است. اما در مجموع می توان اهمیت این منبع را برای طرح سوال متوسط ارزیابی نمود.
در این کتاب عمدتا از دو سرفصل جمع و تدوین و نزول قرآن سوال طرح شده است.

۳- منابع کم اهمیت
??? از کتاب های برهان، صیانه القران من التحریف، مناهل العرفان، النهایه و …در تمام ادوار دکتری در حد یک یا دو سوال طرح شده است فلذا برای مطالعه توصیه نمی شود.

 

تفسیر

در ماده تفسیر تاکنون عمدتا از سور ال عمران، انسان، طارق، اعلی و علق سوال طرح شده است. حدودا ۷۰ درصد سوالات از سوره ال عمران بوده است. حدودا ۲۰ درصد سوالات تفسیر از تفسیر مجمع البیان، ۱۰ درصد از تفسیر و مفسران و ۷۰ درصد از المیزان بوده است.

حدیث

منبع درجه ۱
?تاریخ عمومی حدیث
در سال های اولیه متمرکز شدن کنکور اصلی ترین منبع طرح سوالات حدیث این کتاب بوده است اما در دو سال گذشته ظرح سوال ازاین کتاب کاهش یافته است.

با این وجود بازهم این کتاب از مهمترین منابع طرح سوال در سرفصل حدیث است. از سه سرفصل این کتاب تحت عناوین حدیث اهل سنت پس از قرن سوم هجری، حدیث شیعه در دوره متاخران و پیدایش جوامع حدیثی بیشترین تعداد سوال طرح شده است.

در مورد دیگر سرفصل های این کتاب ملاک خاصی جهت طرح سوال قابل برداشت نیست. ظاهرا طراح به صورت ذوقی هر سال چند سوال از مباحث مختلف طرح می کند. بنابراین تمام مباحث این کتاب بایست مطالعه شود.

???درآمدی بر علم رجال (مقدمه معجم رجال الحدیث)
این کتاب نیز از مهمترین منابع حدیث است.
درجه اهمیت ۱: مقدمه دوم و چهارم
درجه اهمیت۲: مقدمه اول و سوم
به نظر می رسد در سال های اخیر توجه طراح به مابقی مقدمه ها برای طرح سوال جلب شود.

منبع درجه ۲
❄️❄️❄️
*تلخیص مقباس الهدایه*
مقاله دوم: اموری در زمینه فقه‌الحدیث و درایه الحدیث بیشترین میزان سوالات را به خود اختصاص داده است. ازدیگر بخش های این کتاب به یک اندازه سوال طرح شده است. بنابراین مطالعه تمام کتاب(نه سه مقاله اخر) پیشنهاد می گردد.

 

*علوم الحدیث و مصطلحه*
از بخش احادیث مشترک بین صحیح و ضعیف و حسن بیشترین سوال طرح شده است و از مابقی بخش های این کتاب به یک میزان سوال طرح شده است. بنابراین مطالعه تمام کتاب پیشنهاد می گردد.

???علم الحدیث و درایه الحدیث???
از بخش اصطلاحات علم الحدیث و علائم اختصاری کتب حدیث بیشترین سوال طرح شده است و از مابقی بخش های این کتاب به یک میزان سوال طرح شده است.

بنابراین مطالعه تمام کتاب پیشنهاد می گردد.به نظر می رسد مطالب کتاب علم الحدیث در دیگر کتب نظیر تاریخ عمومی حدیث دکتر معارف قابل دستیابی است فلذا صرفا مطالعه درایه الحدیث پیشنهاد می گردد.

???در سال های مختلف بین یک تا دو سوال از دیگرمنابع طرح شده است.

منبع: کتاب گام نهایی تا رتبه ی برتر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *