0
09198000970
محتوای کنکور دکترای الهیات
Negar_۲۰۲۲۰۱۲۵_۰۸۱۰۲۹

همایش آنلاین رایگان کنکور دکتری الهیات ۱۴۰۰

کنکور دکتری ۱۴۰۰ و شرایط ویژه آن با توجه به همه گیری بیماری کرونا و به وجود آمدن شرایط خاص برای مردم کشورمان ، امسال یکی از بهترین فرصت ها برای قبولی در کنکور دکتری می باشد. اما واقعاً چرا؟! ...