0
09198000970
محتوای سوالات استعداد تحصیلی دکتری
کتاب استعداد تحصیلی

کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری

استعداد تحصیلی استعداد تحصیلی یکی از مهم ترین دروس عمومی دکتری می باشد. این درس بومی‌سازی شده‌ و ترکیبی از آزمون‌های بین‌المللی GMAT و GRE است که در کنکور مقطع دکتری به آزمون “استعداد تحصیلی” مشهور می باشد. از سال ...