0
09198000970
محتوای رشته الهیات گرایش علوم قران وحدیث
گرایش های علوم قرآن و حدیث

گرایش های علوم قرآن و حدیث

در این مطلب به معرفی گرایش های علوم قرآن و حدیث میپردازیم . رشته ی علوم قرآن و حدیث یکی از رشته های پر داوطلب رشته علوم انسانی است . این رشته برای اولین بار در سال ۱۳۱۳ به صورت ...