0
09198000970
محتوای استعداد تحصیلی+pdf
دانلود کتاب استعداد تحصیلی

کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری

استعداد تحصیلی استعداد تحصیلی یکی از مهم ترین دروس عمومی دکتری می باشد. این درس بومی‌سازی شده‌ و ترکیبی از آزمون‌های بین‌المللی GMAT و GRE است که در کنکور مقطع دکتری به آزمون “استعداد تحصیلی” مشهور می باشد. از سال ...