0
09198000970

همایش رایگان ارشد الهیات

همایش ارشد الهیات

این رویداد منقضی شده است.

علوم قرآن و حدیث – فقه و مبانی حقوق – فلسفه و کلام

 

در این همایش به این سوالات پاسخ داده خواهد شد :

  • کدام گرایش را بخوانیم ؟ و منابع هر گرایش چیست ؟
  • چگونه برنامه ریزی کنیم ؟ و چگونه بخوانیم ؟
  • با عربی و زبان چه کنیم ؟ و با دروس تخصصی چه ؟